HEM

Kontakta oss:

 

Tel: 0705 08 44 31

Email: info@alvakvinnojour.se

www.alvakvinnojour.se/kontakt

 

 

 

Vid akuta situationer ring alltid

112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50

 

Välkommen till ALVA kvinnojour

Vi erbjuder, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn, samt stödjande insatser som stödsamtal, hjälp med administration och kontakt med myndigheter.

Vi verkar, inom ramen för det idéburna arbetet, för att våldsutsatta kvinnor, unga och barn ska möta en fungerande stödkedja.

De kvinnor du möter på ALVA kvinnojour har sekretess och yppandeförbud och får inte prata om dig eller din familj med någon utanför jouren, hjälpsökande kvinna kan vara anonym, om hon så önskar. Hjälpen vi erbjuder är kostnadsfri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Fredag 25 november

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Läs mer...

 

Den 8 september 2016 höll vi en utbildningsdag om Våld i nära relationer

Tack till deltagarna och föreläsarna.

Läs mer om dagen......

-------------------------------------

Nytt telefonnummer:

från måndag den 20 juni 2016 har ALVA kvinnojour ett nytt telefonnummer.

0705 08 44 31

---------------------------------------------------

Bok: KVINNOFRIDSMYTEN – får jag be om största möjliga tystnad av Kristina Loveby. Läs mer…

 

 

Gå direkt till

NCK - Nationellt Center för Kvinnofrid

 

Kvinnofridslinjen -nationell stödtelefon

ALVA kvinnojour | Tel 0705 08 44 31 | Email: info@alvakvinnojour.se | www.alvakvinnojour.se | bankgiro 703-5116