HEM

Kontakta oss:

 

Tel:

0303 33 22 40

0705 08 44 31

 

Email: info@alvakvinnojour.se

www.alvakvinnojour.se/kontakt

Vi finns i Ale kommun, norr om Göteborg

 

 

 

Vid akuta situationer ring alltid

                   112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50

 

Välkommen till ALVA kvinnojour

Vi finns i Ale kommun norr om Göteborg och erbjuder, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn, samt stödjande insatser som stödsamtal, hjälp med administration och kontakt med myndigheter.

Vi verkar, inom ramen för det idéburna arbetet, för att våldsutsatta kvinnor, unga och barn ska möta en fungerande stödkedja.

De kvinnor du möter på ALVA kvinnojour har sekretess och yppandeförbud och får inte prata om dig eller din familj med någon utanför jouren, hjälpsökande kvinna kan vara anonym, om hon så önskar. Hjälpen vi erbjuder är kostnadsfri.

"Först skydd-sedan bostad?"

Många kvinnor bor kvar på kvinnojourerna längre än vad som behövs på grund av svårigheter med att hitta en bostad. Det visar vår enkätundersökning som 83 kvinnojourer runt om i Sverige har svarat på. Av dem säger 62 procent att de under de senaste två åren har haft 3 eller fler kvionnor som bott längre än nödvändigt hos dem på grund av svårigheter att hitta ny bostad på annan ort än hemkommunen.

Följ vårt projekt "Först skydd-sedan bostad?" här på hemsidan.

Projektet har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Aktuellt


Årsmöte 2019

Måndagen den 25 mars

Klockan 18:00

Medlemmar välkomnas.

Vill du bli medlem?

Ta kontakt med oss på telefon 0303 33 22 40 eller på Email


Vi har Swish

Nya som gamla medlemmar kan nu "Swisha" in medlemsavgiften till

nummer 1230631002
Gå direkt till

NCK - Nationellt Center för Kvinnofrid


Kvinnofridslinjen -nationell  stödtelefon