AKTUELLT

Kontakta oss:

 

Tel:

0303 33 22 40

0705 08 44 31

 

Email: info@alvakvinnojour.se

www.alvakvinnojour.se/kontakt

Vi finns i Ale kommun, norr om Göteborg

 

 

 

Vid akuta situationer ring alltid

                   112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50

 

Ordinarie årsmöte 2019

Måndagen den 25 mars, klockan 18:00. Medlemmar är välkomna.

 Medlemmar välkomnas.

 Vill du bli medlem?

 Ta kontakt med oss på telefon 0303 33 22 40 eller på Email


Vi har Swich

Swich nummer 1230631002


Nytt telefonnummer

Alva kinnojour har fått ytterligare ett telefonnummer: 0303 33 22 40, det gamla mobilnummret fungerar fortfarande.

 

 Ordinarie Årsmöte 2018

  Onsdagen den 21 mars 2018


 Måndag 20 mars 2017

  På förmiddagen, under programpunkten Tendens, sände Sveriges Radio P1 dokumentären av Sukran Kavak "Skall jag  tvingas flytta hem till förövaren igen?" Lyssna gärna på programmet.


 Ordinarie Årsmöte 2017

  Måndagen den 23 mars 2017


Måndagen den 6 mars 2017

Utbildningsdag om "Barn som bevittnar våld i hemmet" att förstå, uppmärksamma och handla

I ett samarbete mellan Bohusskolan och ALVA kvinnojour inbjöds det till en utbildningsdag om barn som har varit utsatta för våld och/eller bevittnat våld i nära relationer. Hur kan vi som personal uppmärksamma de här barnen, vad kan man göra och hur kan vi samarbeta?

Inbjudna var Bohusskolans personal, Elevhälsan i Ale, Ale Fritid, Socialtjänsten Ale BoU, kvinnofridssamordnare i Ale, Familjehuset, Fotosyntesen och Ungdomsmottagningen. 93 personer närvarade.

Kjerstin Almqvist är professor i medicinsk psykologi, specialist i psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon var under många år kliniskt verksam och arbetade då med traumatiserade flyktingbarn men är nu sedan lång tid tillbaka forskare med våldsutsatta barn, våld i nära relationer och insatser för barn som bevittnat våld som sina huvudsakliga forskningsområden. Hon är en av författarna till boken "Klinisk barnpsykologi" och har medverkat i flera antologier.

Dagen innehöll föreläsningar och workshop där personal från olika professioner möttes och diskuterade.

Under workshopen visade det sig att det finns önskemål om fortsatt samverkan mellan de olika professionerna som arbetar med och för barn i Ale kommun.

Ett stort tack till den fantastiska föreläsaren Kjerstin Almqvist som delade med sig av sin stora kunskap och berörde åhörarna.

Fredagen 25 november 2016

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Förra veckan antog regeringen en ny nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor, "Mäns våld mot kvinnor måste upphöra och ska vi nå dit är  det männen som måste förändras" sade justitieminister Morgan Johansson när regeringen presenterade strategin. Det kvävs en betydande attitydförändring och att mån tar ansvar fär att stoppa alla former av våld och specifikt det sexuella våldet mot kvinnor. Flera av målsättningarna i strategin fokuserar på det förebyggande arbetet och målsättningen är att genomföra ett perspektivskifte och fokusera på att förebygga våldet. Detta kväver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas. Det behövs också ett bredare och mer konstruktivt engagemang av män och pojkar än tidigare och en uppgörelse med normer som rättfärdigar våld, köp av sexuella tjänster och andra begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval.

 

ALVA kvinnojour arrangerade:

Utbildningsdag om Våld i nära relationer 8 september 2016 Stort tack till deltagarna och föreläsarna.

     Tänk att det är så vanligt, ändå känner jag ingen…....

Föreläsare Kerstin Kristensen, utbildningsledare och utvecklingsansvarig inom KvinnofridsAkademin, gav oss baskunskap om våld i nära relation och mäns våld  mot kvinnor.

     Kvinnofridsmyten – får vi be om största möjliga tystnad?

Författaren till boken med samma namn berättade om hur hon tvingades fly  från en våldsam man. Vi får även ta del av erfarenheter från kvinnojourernas insida.

     Skyddat boende – riktlinjer och begrepp för socialtjänst och kvinnojourer

Föreläsare: Katarina Björkgren, Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyutkommen bok

”KVINNOFRIDSMYTEN - får jag be om största möjliga tystnad”

Författare: Kristina Loveby

Författaren har överlevt våldet hon utsattes för i många år till skillnad från hennes hund och barnet i hennes mage. I boken får vi följa hennes flykt från en våldsam man och ta del av kvinnojourernas insida. En aktuell och högst nödvändig bok för att göra kvinnofrid till realitet. Framförallt kan boken hjälpa många berörda att förstå hur omgivningen kan hjälpa till och hur vi tillsammans kan börja tala om och bryta en oacceptabel tystnad kring ett samhällsproblem.

”Kvinnofridsmyten borde ingå som kurslitteratur på läkar-, polis-, psykolog- och socionomutbildningen. Samtliga dessa yrkesgrupper ställs återkommande inför konsekvenserna av våld i nära relationer”, säger Stefan Widell Leg. psykolog / Leg. psykoterapeut i förordet.

ISBN: 978-91-7577-292-9 Boken är inbunden med hårda pärmar och har 292 sidor. IDUS förlag.

 

Konferens om Idéburet offentligt partnerskap. IOP

Den 10 mars 2016 arrangeras konferens om Idéburet Offentligt Partnerskap. Arrangörer är de regionala överenskommelserna i Västra Götalandsregionen och Region Skåne, Sveriges Kommuner och Landsting SKL samt Överenskommelsen inom det sodciala området.

Att IOP växer kan ses som en del av en större samhällsomvandling och aktualiserar flera frågor:

  • Varför ökar intresset av IOP just nu?
  • Vad innebär detta för medborgarna?
  • Hur påverkas de människor som tar del av/är en del av dessa verksamheterna?
  • Hur fungerar IOP rent juridiskt?

Frågeställningar som dessa och mycket annat kommer att behandlas under konferensens workshops och seminarier. Förhoppningen är kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och ett bra tillfälle att nätverka. Mer information och anmälan görs på webben via boka.vgregion.se/iop2016