OM OSS

Kontakta oss:

 

Tel:

0303 33 22 40

0705 08 44 31

 

Email: info@alvakvinnojour.se

www.alvakvinnojour.se/kontakt

Vi finns i Ale kommun, norr om Göteborg

 

 

 

Vid akuta situationer ring alltid

                   112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50

 

ALVA kvinnojour

Behöver du samtala, är du utsatt för våld hot eller kränkningar? Riskerar du att bli bortgift mot din vilja?  Vill du ha  hjälp och stöd? 

Vi erbjuder bland annat hjälp med :

  • tillfälligt boende åt dig och ditt/dina barn i våra skyddade boenden om du inte kan bo hemma
  • stödsamtal på telefon eller personligt möte om du behöver någon att prata med.
  • någon som följer med dig till läkare, polis, advokat, domstol eller liknande.
  • information om vad olika myndigheter kan hjälpa dig med och hjälp att komma i kontakt med dessa


Kvinnojourens målsättning är att kunna ge rätt stöd och hjälp till samtliga kvinnor och barn som kommer i kontakt med verksamheten, utifrån deras specifika och individuella behov av hjälp.

Vårt syfte är att under demokratiska former och med respekt för alla människors lika värde och lika rättigheter bedriva jourverksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

ALVA kvinnojour, som är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, bildades som ideellförening i januari 2015. Vi är medlem i riksförbundet Unizon vars vision, "ett jämställt samhälle fritt från våld" vi delar.