BYTA BOSTADSORT

"Först skydd - sedan bostad?"

 

ALVA kvinnojour sprider kunskap om kvinnors rättigheter enligt socialtjänstlagen när de är utsatta för hot och våld i nära relation och behöver byta bostadsort. Vi vill stärka kvinnor i sina möjligheter att själva påverka sin situation.

 

Vi kan erbjuda råd och stöd i att använda lagstiftningen och välkomnar enskilda, ideella organisationer och myndigheter att kontakta oss.


Vi har tagit fram och plublicerat en informationsbroschyr på svenska och 15 andra språk, med information som riktas fråmst till kvinnor utsatta för våld men även till ideella aktörer och myndigheter som kan ha nytta av informationen. Broschyren finns att ladda ner på denna sida i 15 olika språk.


Vi samverkar med andra kvinnojourer och berörda myndigheter i denna fråga och har nyligen genomfört en enkätundersökning - resultatet kan du läsa nedan.

Utskriftsversion enkät resultat

 

Rapport "först skydd sedan bostad !" kan beställas hos oss via E-mail eller per telefon eller skrivas ut via länk nedan.

Utskriftsversion "Först skydd sedan bostad"

Kontakta oss:

 

Tel:

0303 33 22 40

0705 08 44 31

 

Email: info@alvakvinnojour.se

www.alvakvinnojour.se/kontakt

Vi finns i Ale kommun, norr om Göteborg

 

 

 

Vid akuta situationer ring alltid

                   112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50