BYTA BOSTADSORT

"Först skydd - sedan bostad?"

 

ALVA kvinnojour sprider kunskap om kvinnors rättigheter enligt socialtjänstlagen när de är utsatta för hot och våld i nära relation och behöver byta bostadsort. Vi vill stärka kvinnor i sina möjligheter att själva påverka sin situation.

 

Inom kort kommer vi att publicera en informationsbroschyr på flera olika språk.

 

Vi kan erbjuda råd och stöd i att använda lagstiftningen och välkomnar enskilda, ideella organisationer och myndigheter att kontakta oss.

 

Vi samverkar med andra kvinnojourer och berörda myndigheter i denna fråga och har nyligen genomfört en enkätundersökning - resultatet kan du läsa nedan. Utskriftsversion.

Kontakta oss:

 

Tel: 0705 08 44 31

Email: info@alvakvinnojour.se

www.alvakvinnojour.se/kontakt

Vi finns i Ale kommun, norr om Göteborg

 

 

 

Vid akuta situationer ring alltid

112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50