EKONOMI

Kontakta oss:

 

Tel:

0303 33 22 40

0705 08 44 31

 

Email: info@alvakvinnojour.se

www.alvakvinnojour.se/kontakt

Vi finns i Ale kommun, norr om Göteborg

 

 

 

Vid akuta situationer ring alltid

                   112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50

 

På denna sidan kommer inom kort information, enkätredovisning och broschyrer på flera språk om 
Ekonomiskt bistånd

när du är utsatt för hot och väld i nära relation
Projektet har genomförts med stöd av JÄMSTÄLLHETSMYNDIGHETEN