STÖD OSS

Kontakta oss:

 

Tel:

0303 33 22 40

0705 08 44 31

 

Email: info@alvakvinnojour.se

www.alvakvinnojour.se/kontakt

Vi finns i Ale kommun, norr om Göteborg

 

 

 

Vid akuta situationer ring alltid

                   112

 

kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplever hot, våld och sexuella övergrepp.

Tel: 020 50 50 50

 

Tack för att du vill stödja ALVA kvinnojour.

Alla bidrag går till att hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn och hjälper oss att sträva efter vår vision  "jämställt samhälle fritt från våld"

Bli medlem

Bli medlem genom att betala in en årlig medlemsavgift på 200 kr till vårt bankgiro-konto: 703-5116 eller Swisha till 1230631002 och markera din inbetalning med ’Medlemsavgift och ditt namn och adress'. Om det inte får plats, skicka Email till info@alvakvinnojour.se

Som medlem i ALVA kvinnojour blir du inbjuden till medlemsmöten, informationsmöten och utbildningar anordnade av ALVA kvinnojour.

Stöd ALVA

Du eller ditt företag/organisation kan stödja vår verksamhet genom att donera en engångssumma till bankgiro-kontot: 703-5116 eller Swisha till 1230631002 märk din inbetalning med "Ekonomiskt bidrag, ditt eller ditt företags/organisationens namn och adress'’. Får det inte plats, skicka Email till info@alvakvinnojour.se.


Vill du bli volontär hos oss? 

Vi söker volontärer med olika bakgrund, livserfarenhet, yrke och ålder.

Alla kan bidra med något!

 I kvinnojourens skyddade boende och i den öppna verksamheten tar vi emot och stödjer våldsutsatta kvinnor  och deras barn. Som volontär är du med på olika insatser och göromål utifrån intresse, bakgrund och möjligheter. Du deltar på volontärmöte en gång i månaden, du erbjuds utbildningar, handledning och föreläsningar av olika slag.

Anmäl ditt intresse på telefon 0303 33 22 44 eller 0705 08 44 31 eller på E-mail