Relining för bostadsrättsföreningar i Göteborg

Bostadsrättsföreningar i Göteborg som står inför stambyte kan ofta överväga relining som alternativ. Det är ekonomiskt fördelaktigt och har mindre inverkan på fastigheten. En annan fördel är att boende inte påverkas på samma sätt och kan i de allra flesta fall bo kvar i sin bostad under arbetets gång.

Inför relining kan det behövas flera besök i fastigheten av företaget som ska sköta projektet. Bland annat görs en besiktning av befintliga rör så att de är i så pass bra skick att uppseendeväckande relining Göteborg är det bästa alternativet. I vissa fall kan en del rör behöva bytas eller åtgärdas med andra metoder. Inför projektet kommer styrelsen få allt underlag som är nödvändigt för att ta ett bra beslut

Planering av relining i Göteborg

Även om relining i Göteborg inte innebär lika stora ingrepp på fastigheten som andra metoder för stambyte behövs gedigen planering. Anlita därför ett företag som är van att arbeta med bostadsrättsföreningar. Boende behöver få information och tidschema, det är även bra om det förekommer möten så boende i fastigheten kan ställa frågor.

Firman som utför arbetet kommer även att behöva få tillgång till bostäder för att kunna arbeta. Det innebär tydlig kommunikation där boende involveras för att arbetet ska löpa på smidigt. Även besiktningar och inspektioner kan kräva tillgång till bostäder. Genom att anlita ett företag som är vana att arbeta i bostadsfastigheter löper planering och arbete bättre.

Inspektion och spolning som första steg

Innan metoden bestäms kommer firman att börja med att göra en stamspolning och filma rören. På så sätt kartläggs hela systemet och alla brister identifieras. Styrelsen kan med fördel spara filmerna då det är ett bra underlag om ni ska byta styrelse.

Efter utförd relining kommer systemet i fastigheten i Göteborg att inspekteras på nytt. Även denna inspektion ska sparas för framtiden. Både till kommande styrelse som till underlag vid eventuella brister i arbetet

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *