Skapa en tillbyggnad i Lidingö

Känns huset i Lidingö litet när barnen börjar bli stora kan en tillbyggnad lösa problemet. Med en enkel tillbyggnad kan bostadsytan utökas och villan kan passa era nya behov bättre.

Olika sorters tillbyggnad Lidingö

Det går att bygga ut huset på olika sätt, där det vanligaste är att ett extra rum, ett uterum eller liknande byggs till vid det befintliga huset. Då öppnas en dörr upp i det som nu är en yttervägg så att den gamla och nya delen hänger ihop. Det går också att göra en större tillbyggnad, bland annat genom att bygga en extra flygel till huset, även om det kräver en större tomt för att det ska vara möjligt. Funderar du på vilken sorts tillbyggnad som passar dig bäst kan du vända dig till en firma som står för den främsta tillbyggnad Lidingö sett. Att göra det redan på planeringsstadiet gör att du kan få den hjälp och vägledning du behöver innan du beslutar dig om hur tillbyggnaden ska se ut.

Andra tänkbara alternativ

Ett alternativ kan vara att skapa en ny fristående byggnad, som i praktiken kan fungera som en tillbyggnad vid huset i Lidingö. Det kan vara allt från ett attefallshus till ett större hus med flera rum. Att det blir olika byggnader kan ha både fördelar och nackdelar. I en fristående byggnad går det till exempel att få avskildhet för ett tonårsbarn på väg att bli vuxet eller lugn och ro för den som vill jobba. En tillbyggnad blir en integrerad del till villan i Lidingö och fördelarna med det är att det blir mer lättillgängligt och att det inte blir något avstånd mellan det gamla och det nya. Vilket som passar dig bäst beror på vilka dina förutsättningar är och också hur huset och tomten ser ut. Var det passar att bygga på tomten kan påverka vilka val som är bäst för dig.

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *