”Först skydd – sedan bostad?”

ALVA kvinnojour sprider kunskap om kvinnors rättigheter enligt socialtjänstlagen när de är utsatta för hot och våld i nära relation och behöver byta bostadsort. De vill stärka kvinnor i sina möjligheter att själva påverka sin situation.

De kan erbjuda råd och stöd i att använda lagstiftningen och välkomnar enskilda, ideella organisationer och myndigheter att kontakta dem.

De har tagit fram och publicerat en informationsbroschyr på svenska och 15 andra språk, med information som riktas främst till kvinnor utsatta för våld men även till ideella aktörer och myndigheter som kan ha nytta av informationen. Broschyren finns att ladda ner på denna sida i 15 olika språk.

De samverkar med andra kvinnojourer och berörda myndigheter i denna fråga och har nyligen genomfört en enkätundersökning – resultatet kan du läsa nedan.

Utskriftsversion enkät resultat

Rapport ”först skydd sedan bostad !” kan beställas hos dem via E-mail eller per telefon eller skrivas ut via länk nedan.

Utskriftsversion ”Först skydd sedan bostad”